szperanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawdy. Nie wierzy w nic i nie chce już nic, tylko nienawidzieć! Nie mogąc czerpać z europejskich źródeł światła, zanurza się coraz głębiej w ciemnościach. Woli czytać ukradkiem tę lub ową książeczkę, pełną nauk komunistycznych i terrorystycznych, która samym swoim formatem łatwiej się ukryje przed szperaniami policji, niż narażać się na więzienie albo na Sybir za te lub owe książki historyczne, filozoficzne, polityczne, z których mogłaby powziąć jakie wyobrażenie o zasługach przeszłości i o uprawnionych przeobrażeniach, jakich oczekuje przyszłość”97...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Wojciech 1994. Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.