szron-wyraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Treść znaczeniowa wyrazu szron tkwi w pamięci mówiących i bywa aktualizowana nie tylko w reakcjach na działanie bodźców pochodzących wprost od desygnatu, ale i w reakcjach na bodźce wyrazowe. Historia szronu-wyrazu to historia wspomnień szronu jako fizycznego obiektu percepcji wzrokowej: od autentycznej treści aktu percepcji treść znaczeniowa wyrazu może się coraz bardziej oddalać. Odruch warunkowy na wyraz szron (podobnie w innych wypadkach) zaczyna być coraz bardziej determinowany przez posłyszenia tego wyrazu, w każdorazowym zaś posłyszeniu aktuali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1970. Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.