szroniastość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najbardziej popularne są połączenia odmiany szroniastej [Ww) z odmianami recesywnymi. Dla takich produktów krzyżowania, interesujących z rynkowego punktu widzenia, przyjęto wspólną nazwę „tchnienie wiosny” - Breath oj Spring (BOS). Norki takie mają barwne włosy pokrywowe, które na tle jasnych włosów podszyciowych tworzą wyraźne wrażenie szroniastości. Na brzuchach mieszańców, podobnie jak u norek szroniastych, często występuje biała plamistość...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kuźniewicz, Janusz, Filistowicz, Andrzej 1999. Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wrocław : Wyd. Akademii Rolniczej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.