sztafażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romantyzm polski, który można uważać za nić przewodnią naszego malarstwa, snującą się poprzez cały niemal wiek XIX aż do jego schyłku, a nawet do początków naszego stulecia (Wyspiański), przybierał różnorodne oblicza. Nuta liryczna romantyzmu oraz jego pierwiastek baśniowy odzywały się w malarstwie Witolda Pruszkowskiego (1846—1896), w jego Sielance, Madeju, Rusałkach (ryc. 298), w jego sztafażowych pejzażach, działających jak ściszona melodia. W jego portretach odnajduje się znowu jakby „manetowski” protoimpresjonizm i realizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrowolski, Tadeusz 1959. Sztuka Krakowa, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.