sztormowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nurzał się i otrząsał, prując w trzy-czwarte sztormowej fali. Jednostajny dygot maszyn, dychawicznie sapiących na granicy przeforsowania, jazgot sterowych łańcuchów. A dalej skrzyp spoideł — a przy otwarciu drzwi na pokład — wycie wichru na wantach i rejach. Symfonja sztormu i pędul Marynarz słucha go, nie słysząc...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Brzęczkowski, Jerzy 1931. Wraki. Powieść, Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.