szulerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dobrze za autorem, choć nie za poetą. Ciekawie jest to, że kiedy mówi o sposobach zarobkowania, pozwrolonych i właściwych szlachetnemu człowiekowi, oburza się na przesąd, który wzbraniał szlachcicowi rzemiosła i handlu. Jedyne zajęcia jemu nie przystojne są albo artes sordidae, jak lichwa, szulerstwo i podobne, albo artes ludicrae, naprzykład, grywrać za pieniądze, skakać na linie, kuglarstwm i t. p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.