tag-system

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) suwa się na prawo tak długo aż dojdzie do symbolu pustego 0. Po znalezieniu symbolu pustego wpisuje ona na jego miejsce symbol a, po czym powraca na lewo aż do znalezienia pierwszego symbolu pustego z lewej strony słowa i powtarza wszystkie czynności od początku. Dla symboli b i c postępowanie maszyny jest analogiczne. Łatwo zauważyć, że tak określona maszyna realizuje szczególny przypadek tag-systemu, który ma następujący układ podstawień: a -> a b ->b c —> c oraz liczbę k = 1. A więc kolejne słowa na taśmie będą wyglądały nastę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mostowski, Andrzej W., Pawlak, Zdzisław 1970. Logika dla inżynierów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.