taiwański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podczas ekspedycji taiwańskiej. Następnego skoku dokonał Okura podczas ponownej wojny chińsko-japońskiej. W obu wypadkach Okura dostarcza broń i amunicję rządowi japońskiemu. Szczególnie wzbogacił się Okura podczas wojny rosyjsko-japońskiej, gdzie przy pomocy swojego przyjaciela, marszałka Yamagata, dostarczał wojskom „konserwy mięsne i rybne“, które zawierały po prostu kamienie i piasek. Do pierwszej wojny światowej Okura wykupuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Meller, Adam 1956. O monopolach, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.