tajemnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z obu stron zgodzono się na bezwzględną tajemnicę rozpoczętych rozmów, oraz na złagodzenie w okresie ich prowadzenia walki prasowej; Grabski miał oświadczyć ze swej strony dziennikarzom, że rozmowy są prowadzone w tąjemnicy, jednak ich przebieg uprawnia do optymizmu. Komendant odniósł ogólne wrażenie swego pierwszego sukcesu, zarówno pod względem formalnym, jak i pod względem wytworzonej przez • umowę z prasą sytuacji taktycznej. Opowiadając ten rezultat, Komen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.