tajemniczo-mistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bóg zstąpił na ziemię; syn Boży — osoba Trójcy Świętej — przybrał postać człowieczą, odkupił grzech Adama; ów Bóg, tak nauczono nas myśleć, musiał był powiedzieć coś tajemniczo-mistycznego, coś takiego, co trudno zrozumieć, co da się pojąć tylko za pośrednictwem wiary i łaski, a tu raptem słowa Boga są tak proste, tak jasne, tak rozumne. Bóg mówi po prostu: nie czyńcie jedni drugim zła — i zła nie będzie. Czyżby tak proste było objawienie Boga? Czyżby tylko tyle powiedział Bóg? Nam się wydaje, że my to wiemy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Asmus, W. F. 1964. Lew Tołstoj, przeł. J. Walicka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.