tautonim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ów brak może wynikać z różnych przyczyn, np. z mniejszego zasięgu funkcjonalnego obiegowej nieliterackiej odmiany mówionej, tj. z istnienia pewnych funkcji, swoistych tylko dla języka literackiego, które obsługują właśnie owe środki. Często też na oznaczenie pewnych realiów odmiana obiegowa ma swe własne tautonimy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.