teatroterapia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oznaki degeneracji psychicznej lub psychopatii. (L.K.) tazykinezja, niepokój ruchowy, wyrażający się stałymi ruchami kończyn dolnych, a zwłaszcza miednicy, składnik -» akatyzji. (J.J.) teatroterapia, jedna z metod psychoterapii grupowej, polegająca na wykorzystaniu małej sceny do gry aktorskiej, w której pacjenci — aktorzy mają okazję odreagowania własnych napięć emocjonalnych. Scenariusze są odpowiednio dobierane, żeby każdy z „aktorów” miał okazję do ujawnienia własnej kompleksowo zabarwionej reakcji emocjonalnej. Odreagowanie sprowoko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.