techniczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przemian społecznych w okresie ostatnich dwustu lat. Przemiany te, na skutek wielkich wstrząsów wewnętrznych, wytworzyły nowe społeczeństwa wysoko zintegrowane, których problemy wydają się stosunkowo niewielkiej wagi i prócz tego w istocie swej są raczej charakteru techniczno-funkcjonalnego. Społeczna doktryna Kościoła, która do dziś była zdeterminowana przez sytuację w Europie i USA, przeszła proces równoległy, w którym teologia moralna odchodziła coraz bardziej od określeń o charakterze socjologicznym i czasowo historycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo