techniczno-saperski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W studium MSWojsk. określono, że oddział panc-mot winien mieć równowartość brygady i być formowany drogą motoryzacji oraz reorganizacji brygad kawalerii w składzie: 3 	pułki zmotoryzowane o sile baonu piechoty każdy, co najmniej dywizjon artylerii zmot (2 baterie armat 75 mm i bateria haubic), dyon artylerii plot (zmot), baon dział ppanc (zmot), baon czołgów lekkich, oddział techniczno-saperski (zmot), zmotoryzowane oddziały: rozpoznawczy, dowodzenia i łączności, pluton lotnictwa towarzyszącego, oddział regulacji ruchu itp.48 Minister spraw wojskowych, gen. Tadeusz Kasprzycki, w swych uwagach do studium brygady proponował zorganizowanie dwóch (zamiast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozłowski, Eugeniusz 1974. Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte