techniczno-stylistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nież i w muzyce. Ale obok podziału, który wykazuje, że ludzie jednego czasu, jednej generacji, wewnętrznie przynależą de facto do różnych „czasów historycznych”, podziału, który wykazuje przynależność twórców do różnych stylów historycznych, przechodzi przez grupę twórców każdego środowiska również inna linia demarkacyjna: podział na twórców o bardziej skomplikowanym wyrazie i innych, których nowatorskie środki techniczne służą do wcale niezbyt głębokiej wypowiedzi. Nowatorstwo środków nie zawsze idzie w parze z powagą, głębią wyrazu, podobnie jak i pewien konserwatyzm techniczno-stylistyczny nie musi być wiązany z prymitywizmem strony wyrazowej. Najlepszym tego dowodem może być twórczość Brahmsa, w swoim czasie stojąca całkowicie w cieniu nowatorskich poczynań Wagnera, dziś przeżywająca swój zasłużony renesans...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo