techniczno-ustrojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wskazanie więc dotyczące utrzymania odpowiedniego zakresu stosunków prywatno-prawnych, jakkolwiek ma na pozór charakter techniczno-ustrojowy, jest w istocie wyrazem szeregu ważnych zasad społeczno-ustrojowych. Zasady te można by sformułować jak następuje: a — zasada budowania porządku społecznego, opierając go nie tylko o organizacyjne czynniki podziału funkcji i zależności, lecz także o humanistyczny czynnik jedności — rozwijanie osobistych stosunków między ludźmi, b — zasada proporcji między uprawnieniami społecznymi a odpowiedzialnością osobistą, c — zasada przekształcania zależności społecznej we współzależność, d — zasada rozwoju inicjatywy indywidualnej i społecznej, e — zasada ekonomii działania społecznego, którą można by określić mianem społecznej zasady pomocniczości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.