techniczno-wojenny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) u autorów religijnych i mistyków różnych czasów. W przedstawieniu Heinrotha cała ta jrayta (czy tJ>i>yo|rayia) otrzymuje jednak jakąś szczególniejszą ostrość i wyrazistość, jakieś skupienie szczegółów techniczno-wojennych (ataki, odparcie, klęska, zwycięstwo, szańce, bramy, pobojowisko, jeńcy itd.), dając w rezultacie obraz plastyczny i suggerujący czytelnika \ 9. 	„Opętany“ a „człowiek b oż y“. Momentem podkreślonym silnie w demonologii Heinrotha — jest kwestia tzw. „o p ę t an i a“. Jeniec szatański popada bowiem często w stan patologiczny, w stan obłąkania czy szału, który jest następstwem grzechu. Najtraf...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kopański, Stanisław 1972. Wspomnienia wojenne 1939-1946, wyd. drugie, London : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.