technik-chemik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1964 r. liczba techników na stanowiskach robotniczych była w Polsce stosunkowo niewielka (rzędu 20 tysięcy), lecz w najbliższym dziesięcioleciu zwiększy się kilkakrotnie (będą to głównie technicy-mechanicy i technicy-chemicy). Szacuje się, że na koniec 1972 r. pracowało na stanowiskach robotników ok. 150 tys. techników...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kulpińska, Jolanta (red.) 1974. Socjologia przemysłu. Wybór tekstów, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.