technikolorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jąc się przez to bynajmniej obywatelem świata. W późniejszych utworach jest już tylko kolejnym wcieleniem ekspatriowanego inteligenta amerykańskiego, wyposażonego w takie atrybuty wiecznej młodości, jak sprawność seksualna i technikolorowa samotność. Wydane u nas powieści pozwalają prześledzić drogę, jaką przebył pisarz od bohatera świetnych opowiadań do protagonisty najmniej chyba udanej jego książki Za rzeką, w cień drzew. Romantyczna postawa, wyzuta z inte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.