techno-biurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Winnego łatwo wskazać: są to nasze techno-biurokratyczne i socjalno-kapitalistyczne społeczeństwa. Co prawda, niektóre ustroje społeczne przez ich nadmierne usztywnienie, przez ciągły wysiłek adaptacyjny, którego wymagają od swych członków, przez represje seksualne, które zalecają, mogą być ujmowane jako bardziej patogenne od innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaccard, Roland 1993. Szaleństwo, przekł. S. Cichowicz, Wrocław : Sied­mio­róg
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo