techno-ekonomika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta symbioza problematyki ekonomicznej z pozaekonomiczną prowadzi często do nieporozumień; ich przykładem jest omówiona koncepcja techno-ekonomiki. Ekonomiki szczegółowe są w znacznej mierze odpowiedzialne za stan rzeczy, o którym na II Zjeździe Ekonomistów Polskich padły następujące ostre słowa krytyki: „Braki metodologiczne w nauce ekonomii doprowadziły do tego, że powstał chaos w strukturze przedmiotów wykładanych w szkołach ekonomicznych, że materiał był swobodnie przerzucany z jednej dyscypliny do drugiej, że wykłady dublowały się, że nie 1 F. Zweig, o. c., s. 23...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Piskozub, Andrzej 1975. Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.