techno-struktura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Brak wszechstronnego i harmonijnie rozbudowanego planu badań naukowych oraz kształcenia kadr może spowodować zahamowania rozwoju nowoczesnego systemu pracy produkcyjnej. Nowa techno-struktura wymaga przecież intensywnej współpracy wszelkiego rodzaju służb współdziałających w ramach tego sprzężonego systemu. Muszą być także stworzone warunki szybkiego przepływu informacji o postępach nauki we wszystkich dziedzinach, w celu ich natychmiastowego zastosowania w praktyce. Współpraca nauki z praktyką powinna ukształtować się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.