technobiurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzecim, wymogiem rozwoju endogennego powinno być szerokie w nim uczestnictwo społeczeństwa. Rzecznicy tej drogi są przeświadczeni, że partycypacja społeczna staje się wymogiem uniwersalnym, że model technobiurokratyczny staje się w dzisiejszym świecie anachroniczny, zwłaszcza dla ludów, których los zależy od wyzwolenia energii społecznej uśpionej wielowiekowym zacofaniem. Ów model technobiurokratyczny dyskwalifikuje przede wszystkim to, iż odwołuje się on jedynie do innowacyjności i kreatywności elity, jej zorientowania na nowoczesność, pozostawiając w dalekim tle kreatywną rolę samego społeczeństwa. Elity wszakże mają zawsze i wszędzie to do siebie, że na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo