technofobia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie, rozwój technologii i komunikowania, mający na celu rozwój człowieka, powinien być oddzielony w możliwie największym stopniu od interesów rządowych i wielkiego biznesu. Mój sceptycyzm nie pozwala mi uwierzyć w to, że elita, która wchodzi w skład powyższych kręgów, będzie propagować swoje technofobie w celu walki z nędzą, głodem i innymi ludzkimi nieszczęściami. Należy popierać rozwój podobnych inicjatyw jak „Live Aid” i „Farm Aid” lub zbiórkę pieniędzy na cele Amnesty International, gdyż mimo że ogromne w skali i mające związki z rządem i biznesem, akcje te budzą zarówno w organizatorach jak i w uczestnikach przynajmniej pewne współczucie dla losu bliźnich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.