technolog-chemik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obecnej dobie chemizacji procesów technologicznych i konieczności napraw skomplikowanej aparatury chemicznej należy możliwość wybuchu mieć zawsze na uwadze. W ustaleniu właściwych metod usunięcia czynników, które stwarzają spawaczom i innym osobom niebezpieczne warunki pracy powinien pomóc technolog-chemik...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.