technologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) możliwa jest skuteczna kontrola energii atomowej, nie znajdujemy w oparciu o dostępne dane naukowe żadnej podstawy do twierdzenia, że skuteczna kontrola nie jest możliwa technologicznie. Sprawozdanie niniejsze nie omawia ani z niego nie wynika, czy taka kontrola jest możliwa politycznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walka 1953. Walka o zakaz broni masowej zagłady. Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.