technologiczno-ekspresyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniana tu komplementarność obrazów i znaków wskazywałaby przy tym na możliwość zabiegu odwrotnego do semantyzacji obrazu. Zabieg taki można by nazwać ikonizacją znaku. Polegałaby ona na wyjściu poza znakotwórcze podobieństwa i opozycje i traktowanie indywidualne znakowego symbolu jako endomorficznego, technologiczno-ekspresyjnego obrazu działań, intencji i dyspozycji operującego znakami podmiotu. Dzieje się tak np. wówczas, gdy przekształcając mówione znaki słowne w czysto brzmieniowe obrazy zaczynamy zwracać uwagę na te ich właściwości, nad którymi dystynkcje fonetyczne i struktury morfologiczno-kombinatoryczne zwykły przechodzić do porządku — na tempo, napięcie, barwę dźwiękową, odcień emocjonalny wypowiedzi realizowanej w całej jej brzmieniowej konkretności; albo gdy w podobny sposób analizujemy grafologiczne osobliwości tekstu pisanego; czy wreszcie, gdy dajemy bibliofilski opis określonego unikalnego egzemplarza zabytkowego inkunabułu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1986. Sztuka a informacja, Krakow : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.