technologiczno-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po powtórnym przeczytaniu technologiczno-historycznych wyciągów doszedłem do przekonania, że pominąwszy wynalezienie prochu, kompasu i druku — tę niezbędną przesłankę rozwoju burżuazyjnego — w czasie od XVI do połowy XVIII wieku, a więc w okresie manufaktury, która rozpoczynając od rzemiosła doszła w swoim rozwoju aż do właściwego wielkiego przemysłu, istniały dwie materialne podstawy przygotowania w ramach manufaktury przejścia do przemysłu maszynowego. Te podstawy to zegar i młyn...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1957. Listy o „Kapitale”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo