technologiczno-prawny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_547.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) innej polityki. Łączy się on niewątpliwie z ogólną tendencją minimalistyczną, jaka cechuje nauki społeczne w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych, a częściowo i na gruncie nauki europejskiej, przejawiającą się w ograniczeniu badań do pogłębionej analizy wąsko zakrojonych problemów. Przyczyn wzrostu zainteresowania problemami technologiczno-prawnymi szukać trzeba również w nowych możliwościach w zakresie badań nad prawem jako narzędziem oddziaływania społecznego, jakie pojawiły się na skutek udoskonalenia metod badawczych na gruncie innych nauk społecznych 21...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.