technologiczno-rozwojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stawiają wielopoziomowy system świata. Następnie przechodzą do agregacji tych 10 regionów w dwa następujące makroregiony: „Północ" (kraje kapitalistyczne i kraje socjalistyczne) oraz „Południe" (kraje słabo rozwinięte i CHRL), między którymi zachodzi i pogłębia się tzw. luka technologiczno-rozwojowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarkowski, Jan 1978. Wizja świata (Proroctwa i prognozy), Wrocław etc. ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.