technologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nicy. Ch^tniej uzywali dla wyrazenia stosunköw w tekscie i mi^dzy tekstami terminöw: „obcowanie”, „interakcja”, „dialog”, niz na przyklad: „praca” i „produkcja”. Wydaje siQ, ze zawazyla na tym glöwnie ich orientacja polemiczna wobec postawy, ktör^ by mozna nazwac technologizmem, ktöra tu i öwdzie przejawiala siQ w öwczesnej estetyce 43. Gdyby te terminy utrzymac, w ostatecznym rezultacie dobrze uzasadnilibysmy röznic^ mi^dzy rzeczami i tekstami, nie wyjasniaj^c ich wspölnej podstawy. Ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czaplejewicz, Eugeniusz, Kasperski, Edward (red.) 1978. Dialog w literaturze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.