tefila

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalej w nrze 4 dorzucił recenzent na s. 30 kilka uwag szczegółowych: [...] opisując Żydów modlących się w piątek wieczorem autorka powiada, że od gwałtownych ruchów w czasie tej modlitwy dokonywanych silnie rozwiewały się fałdy białych talesów i opadała na czoło tefila...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1955. Listy zebrane. T. 2, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.