tegowieczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tego więc żywotnego ruchu, tej siły życia rozlewającej się na wsze strony potokiem orzeźwiającym, tej do przyszłych czynów zagrzewającej myśli żywotnej, dążącej coraz dalej ku ideałowi form i ustaw towarzyskich, ku szczęściu wspólnemu ¡ludzi, szukamy w tegowiecznych utworach.38...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan 1964. „Tygodnik Literacki” 1838-1845. Zarys monograficzny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.