tekst-źródło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przyczyny swego istnienia. Zachodziłaby tu analogia z rozumowaniem, w którym postulujemy istnienie tego samego tekstu będącego źródłem kilku podobnych rękopisów na tej podstawie, że pozwala to wyjaśnić ich podobieństwa — w przeciwnym razie nie wyjaśnione, a zatem nieprawdopodobne — wiążąc je z tym, że owe rękopisy pochodzą, wprost lub pośrednio, od owego wspólnego tekstu-źródła; hipoteza mówiąca o zachowanych rękopisach i wspólnym źródle bardziej zasługuje na przyjęcie niż hipoteza mówiąca o zachowanych rękopisach bez jakiegokolwiek wspólnego źródła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mackie, John L. 1997. Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.