tekst-klucz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) urok śródziemnomorskich mitów o zbawieniu człowieka.” Jak wynika z przedstawionego tu założenia, analizowane utwory są dla krytyka jedynie pretekstem dla zakreślenia szerokiego obrazu kulturowych związków, pokrewieństw i perspektyw, które otwierają one jako swoiste teksty-klucze. Książka jest błyskotliwym pokazem erudycji autora i świadectwem rozmiłowania w tym nurcie poetyckim naszego wieku, który przeciwstawia się „drastycznemu zerwaniu z tradycją”, nie żywi wobec niej „żadnych barbarzyńskich zamiarów”, przeciwnie — stara się ją „włączyć w krąg potrzeb estetycznych współczesnego społeczeństwa”. Chodzi więc o ciągłość szeroko i swoiście...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.