tekst-mowa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy takim rozczłonkowaniu tekstu-mowy szczególną rolę odgrywają zawsze dwa segmenty: początek i koniec. I na tę okoliczność zwrócili już uwagę starożytni przez swoją teorię wyróżniającą w każdej mowie jako jej część względnie autonomiczną wstęp (7tpooipuov, exordium) i zakończenie (’ entXo'yoq, conclusio), stwarzając i przez to wyraźne antecedensy współczesnej nam lingwistyki tekstu, która również uważa za szczególnie uprzywilejowany i swoisty pod względem językowym pierwszy i ostatni akapit każdego dłuższego tekstu. Tematycznie, dyspozycyjnie a zarazem intencjonalnie wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.