tekst-zachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Procesualny i interakcyjny model dyskursu, który stanowi podstawę dla prezentowanych tu rozważań, nie zawiera komponentu, który w sposób systematyczny odnosiłby się do problematyki tekstologii kontrastywnej w rozumieniu Hartmanna (1980). Tzw. lingwistyka tekstualna nie ma charakteru modularnego, toteż trudno mówić o poszerzeniu jej mocy wyjaśniającej przez włączenie dodatkowego poziomu analizy. Z jednej strony różnice w organizacji tekstów-zachowań językowych w różnych kulturach dają się interpretować jako różnice w strategiach i oczekiwaniach komunikacyjnych, z drugiej zaś interakcyjny model dyskursu wymaga rewizji z punktu widzenia właśnie komunikacji interlingwalnej i międzykulturowej. Brak w nim narzędzi, które pozwalałyby systematycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.