tekst-zdarzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Napięcia decyzyjne, które charakteryzują proceduralne podejście do tekstu, wynikają ze złożoności operacji mentalnych w czasie tworzenia i interpretowania tekstów-zdarzeń. Strategiczny i wielomotywacyjny charakter tych operacji jest dewizą całej omawianej tu wersji lingwistyki tekstu (de Beaugrande i Dressier 1981: xv; zob. też jego bardziej wyczerpujące omówienie w de Beaugrande 1997). We wczesnym okresie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duszak, Anna 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.