tekstem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poprzedza pełne opracowanie tekstu i jego struktury. Większość autorów należących do drugiego kierunku jednak na razie raczej tylko proklamuje konieczność tekstowej lingwistyki i wprowadza szczegółowe obserwacje, natomiast w zakresie teoretycznego ujęcia stosunków między tekstem a zdaniem często dochodzi tylko do prostych schematów. Do konstytuowania pojęcia tekstemu, jak o tym wspomnieliśmy wyżej, zbliża się najbardziej J. S. Martiemjanow, ponieważ formułuje (por. s. 17in. niniejszego tomu) zapis treści tekstu w określonym metajęzyku (który zapewne powinien być jeszcze dokładniej określony) i bada potem stosunek tej treści tekstu do poszczególnych szeregów zdań lub wypowiedzi, które mu odpowiadają. Należy jednak 11 Por. też tzw. „test komentarzowy” R. Posnera (Theorie des Kommentierens, Frankfurt/M, 1972)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Mayenowa, Maria Renata (red.) 1976. Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.