tekstem

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_2622.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) poprzedza pełne opracowanie tekstu i jego struktury. Większość autorów należących do drugiego kierunku jednak na razie raczej tylko proklamuje konieczność tekstowej lingwistyki i wprowadza szczegółowe obserwacje, natomiast w zakresie teoretycznego ujęcia stosunków między tekstem a zdaniem często dochodzi tylko do prostych schematów. Do konstytuowania pojęcia tekstemu, jak o tym wspomnieliśmy wyżej, zbliża się najbardziej J. S. Martiemjanow, ponieważ formułuje (por. s. 17in. niniejszego tomu) zapis treści tekstu w określonym metajęzyku (który zapewne powinien być jeszcze dokładniej określony) i bada potem stosunek tej treści tekstu do poszczególnych szeregów zdań lub wypowiedzi, które mu odpowiadają. Należy jednak 11 Por. też tzw. „test komentarzowy” R. Posnera (Theorie des Kommentierens, Frankfurt/M, 1972)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.