tekstologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prof. Stanisław Pigoń8 na podstawie badań tekstologicznych dowiódł, że sceną podstawową, „zawiązkiem“ Dziadów jest scena więzienna. Drogą subtelnej analizy rękopisów doszedł do wniosku, że nie mieli racji ani Kallenbach, ani Kleiner uważając Wielką Improwizacją za samoistny monolog liryczny. Jest to scena dramatyczna organicznie związana z całością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.