teleadresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9 W dalszym ciągu będę podawać podstawy tylko tych skrótowców', które mogą być —• jak mi się wydaje —■ mniej znane. Wyjaśnienie części skrótowców można znaleźć w: J. P aruch, Słownik skrótów (Warszawa 1970). Materiał do niniejszej pracy zbierałem z różnych źródeł, a mianowicie ze słownika Parucha, z bieżącej prasy (głównie z Głosu Wybrzeża i Trybuny Ludu), wreszcie z Ogólnopolskiego spisu teleadresowego, 1974—1975, Warszawa 1974...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.