telefonek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sób z nimi związanych. Mówimy miseczka, krzesełko, buciki, określając tymi słowami przedmioty, którymi posługuje się dziecko i które są zwykle pomniejszoną wersją analogicznych obiektów użytkowanych przez dorosłych. Nie tworzy się jednak zdrobnień typu telewizorek, telefonek, ko7 	Do polskich, tak jak i hiszpańskich zdrobnień odnoszą się następujące uwagi G-oo cha (1976): „Dzieci hiszpańskie automatycznie stosują sufiksy zdrabniające mówiąc o małych, atrakcyjnych osobach i rzeczach, ale przez uogólnienie, podobnie jak czasem i dorośli, stosują je także w przypadkach, gdzie trudno mówić o niewielkich rozmiarach, czy o atrakcyjności — W przypadkach, kiedy chcą sprowadzić coś do proporcji, którym mogą sprostać emocjonalnie. Sufiks zdrabniający daje tu wgląd w pewną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miodunka, Władysław (red.) 1990. Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.