telefonować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kiedy telefonowałem z redakcji do żony, aby ją zawiadomić o rewolucji w Petersburgu, młodszy chłopiec był chory na dyfteryt. Miał dziewięć lat. Ale oddawna dobrze wiedział, że rewolucja oznacza amnestję, powrót do Rosji i tysiąc innych dobrodziejstw. Zerwał się więc i tańczył...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.