teleklub

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Formy aktywności mogą być rozmaite: kultura fizyczna, sporty zespołowe czy indywidualne. Zakłady pracy stwarzają pod tym względem dobre warunki. Podobnie jak i na niwie działalności kulturalno-oświatowej: kino i telekluby, zebrania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.