telematyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziemskiej (...) Ale jak każda nowość techniczna telematyka niesie ze sobą nie tylko nowe możliwości, lecz także nowe niebezpieczeństwa (...) wszystko zależy od tego, w czyich rękach znajdują się środki telematyki...” Dalej jest mowa o związku technologii ze społeczeństwem i o utopii „społeczeństwa informatycznego”. „Społeczeństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.