telemechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kanał dwukierunkowy — kanał zdolny do przesyłania energii w obu kie-*  1 -guńkach Kanał telefoniczny (radiofoniczny, telegraficzny, fototelegraficzny, telewizyjny, sygnalizacyjny, telemechaniczny) — kanał przesyłający energię prądów telefonicznych (radiofonicznych, telegraficznych, fototeiegraficznych, telewiĄ zyjnych, sygnalizacyjnych, telemechanicznych). 4 Łącze — zespół trwale połączonych ze sobą urządzeń niezbędnych do uzyskania jednego połączenia telekomunikacyjnego między dwoma punktami (aparatami, centralami)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szalek, Roman 1958. Linie telekomunikacyjne, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.