teleprompter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zadania: a) gromadzi dokumentację tematów z dziedziny prowadzonej przez siebie problematyki; b) pisze konspekty lub teksty własnych wystąpień przed kamerą; c) w razie potrzeby dobiera materiały ilustracyjne do komentarza (filmy, zdjęcia fotograficzne, grafikę, nagrania dźwiękowe); d) omawia z realizatorem sposób wprowadzenia materiału, jego wygłaszania (dotyczy to przede wszystkim korzystania z telepromptera *), szczegółów ubioru; e) zaprasza ewt. ekspertów (rozmówców); przygotowuje ich do udziału w programie; f) wygłasza komentarze i prowadzi ewt. rozmowy z zaproszonymi gośćmi; g) w razie potrzeby uczestniczy w montażu nagranego materiału zdjęciowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.