teleprzestrojenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzeczowniki odsłowne występują w złożeniach: maszynopisanie m.in. 3 XII 1992 (w dalszym ciągu z lat podajemy tylko dwie ostatnie cyfry), 14-16 I 94; videofilmowanie bardzo częste, m.in. 20-22 XI 92, 26-28 III 93, 14-16 I 94; teleprzestrajanie 3-5 XII 93, 17-19 XII 93, 14-16 I 94, 11-13 III 94; teleprzestrojenia 14-16 I 94; televideoprzestrojenia 8-10 X 93;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.