temat-ostinato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warto tutaj podkreślić, iż metoda operowania pauzami jako środkiem uwypuklenia materii dźwiękowej pojawia się nie tylko na gruncie punktualizmu. Weźmy na przykład pod uwagę wejście tematu-ostinata w Passacaglii z Koncertu na orkiestrą• Lutosławskiego; linia ostinata melodycznego jest tu rozrzedzona pauzami do ostatecznej granicy, która mimo to pozwala jeszcze na uchwycenie tej struktury jako całości o określonej postaci muzycznej. Przetkana pauzami znacznie dłuższymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.