tematologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tych precyzyjnie ujmować nie umiemy. Ostatecznie nie byłoby w tym nic groźnego, gdyby nie to, że wiadomości z zakresu stylistyki, metryki, poetyki, tematologii i in. składników nauki o literaturze wprowadza się do szkoły, że w związku z tym poczyna się drukować najrozmaitsze żałosne podręczniki, łatwo więc sobie wyobrazić, jaki chaos musi panować w głowach, dla których rzeczy te się przeznacza, i jaki panować będzie nadal, dopóki nie otrzymamy książki, która jasno powie, co czarne a co białe, co istotne a co pozorne. Myślę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZWrocł - Zeszyty Wrocławskie (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.